Inspiracje

 1. „Człowieka nie zmienia czas. Człowieka nie zmienia siła woli. Zmienia go miłość.”
  (Henry Drummond)
 2. „Hindusi mówią: Gdyby Bóg chciał się ukryć, to wybrałby człowieka, aby się ukryć w nim. To jest ostatnie miejsce, w którym by człowiek szukał Boga. Trudność z większością ludzi polega na tym, że próbują się stać czymś, czym są już w swoim wnętrzu. Szukamy Boga, szukamy Go wszędzie na zewnątrz nas, uczęszczając na niezliczone wykłady, zebrania, kółka, czytając mnóstwo książek, szukając nauczycieli i kierowników, podczas gdy przez cały czas Bóg jest właśnie we wnętrzu.”
  (Baird T. Spalding)
 3. „Większość filozofów utrzymuje, że w zasadzie jesteśmy raczej istotami pozbawionymi mocy. (…) Tymi, którzy posiadają moc są: społeczeństwo, rząd, rodzice, duchowa hierarchia oświeconych mistrzów, siły zła, siły Natury… właściwie moc istnieje wszędzie tylko nie w nas. Filozofia Huny uczy czegoś zupełnie przeciwnego…”
  (Serge Kahili King)
 4. „Klejnot przepadł w błocie a wszyscy go szukają.
  Jedni na wschodzie, drudzy na zachodzie, jedni w rzekach, drudzy pośród kamieni.
  Ale Kabir, sługa, poznał się na nim i owinął go w sercu rąbkiem płaszcza.”
  (mistyk Kabir tłum. Czesław Miłosz)
 5. „Być dobrym znaczy być w zgodzie z sobą samym.”
  (Oscar Wilde)
 6. „U tych wszystkich, którzy są zdolni do kochania innych, odnajdujemy postawę miłości do samego siebie.”
  (Erich Fromm)
 7. „Miłość do siebie nie oznacza samouwielbienia, które jest narcyzmem, stanem, w którym brak jest podniecenia miłości. Kochać samego siebie oznacza kochać życie oraz wszystko, co żyje. (..) Bez umiłowania siebie człowiek tylko przyjmuje, a nic w zamian nie daje.”
  (Alexander Lowen)
 8. „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.”
  (Jezus Chrystus)
 9. „Kochaj bliźniego swego, boś ty jest swoim bliźnim.”
  (Rabindranath Tagore)
 10. „Cierpienie to sprzeciwianie się Bogu. Im bardziej się sprzeciwiasz, tym bardziej cierpisz.”
  (Don Miguel Ruiz)
 11. „To, czemu się opierasz, trwa uparcie. “
  (Carl Jung)
 12. „Największym błędem w postępowaniu z chorobami jest to, że istnieją osobne lekarstwa dla ciała i osobne lekarstwa dla duszy, gdy tymczasem obydwie te sfery nie powinny być od siebie oddzielane.”
  (Platon)
 13. „Ciało nie może rozchorować się samo z siebie. (…) Gdy jesteś chory, oznacza to, że obstajesz przy czymś, czym nie jesteś w rzeczywistości, chcesz uczynić lub pomyśleć coś, co nie jest twoje. (…) Choroba, odpowiednio odczytywana i pojmowana, może stać się dla człowieka wspaniałym, osobistym nauczycielem, przewodnikiem na drodze do zdrowia i doskonalenia świadomości. (…) Tak więc klucz do twojego uzdrowienia tkwi właśnie w tobie – w twojej chęci i gotowości do przeprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu.”
  (Kurt Tepperwein)
 14. „Źródłem ludzkich chorób  – fizycznych i psychicznych – jest niemożność spełnienia swoich prawdziwych pragnień. Większość ludzi nie jest świadoma lub nie nawiązała więzi ze swoimi prawdziwymi emocjami i pragnieniami, ponieważ jest uzależniona energetycznie – tak fizycznie, jak i psychicznie – od innych osób oraz ich licznych, tyranizujących powieleń w postaci ego… “
  (Limor Zohar)
 15. „Żaden lekarz nie jest w stanie pacjenta uzdrowić, jeżeli w samym pacjencie, nie dojdzie do wewnętrznych zmian. Sam pacjent jest odpowiedzialny za swój stan zdrowia i tylko on może spowodować, że organizm całkowicie wyzdrowieje. “
  (Ryke Geerd Hamer)
 16. „Zawsze mówię, że ‘nieuleczalne’ znaczy ‘uleczalne od wewnątrz’. ”
  (John Demartini)
 17. „Pamiętajmy o ile to możliwe, że każda nieprzyjemna myśl to zła rzecz, którą dosłownie umieszczamy w swoim ciele. ”
  (Prentice Mulford)
 18. „Choroba to część nas samych, która chce… chce… zostać… zostać… poznana. “
  (pacjentka Arnolda Mindella powiedziała te słowa tuż przed śmiercią)
 19. „Zachód stara się stworzyć nieśmiertelność i osiągnąć szczęście wieczne głównie poprzez dobrą pracę, a ostatnio również przez rozwój psychologiczny i samowiedzę. Nasza tendencja do tego, by nie zajmować się ciałem jako takim, jest jednym z czynników wpływających na to, że kompulsywnie poszukujemy materialnego bezpieczeństwa i zdrowia. (…) Jeśli ciało nie jest zintegrowane z samowiedzą, dobrobyt i powodzenie stają się obsesją. Rozwój psychiczny bez świadomości jest jak drzewo bez korzeni.”
  (Arnold Mindell)
 20. „Intelekt może stać się nieprzystępny i niewrażliwy na cierpienie, ale miłość tego nie zdoła; intelekt potrafi zawsze wycofać się i zabezpieczyć; może być wyłączny, zaborczy, osobisty lub bezosobisty. A miłości nie można do niczego przystosować, nie da się jej zamknąć w żadne opłotki i niczym zabezpieczyć.”
  (Jiddu Krishnamurti)
 21. „Przyjrzyj się swojemu ciału i porównaj je z organizmem zwierząt kierujących się naturalnymi potrzebami. Zwierzę nigdy nie jest przeciążone, napięte, poza momentami walki i lotu. Ono nigdy nie je ani nie pije czegoś, co mogłoby mu zaszkodzić. Ruchu i wypoczynku ma tyle ile potrzeba. Zwierzę ma naturalne wyczucie, kiedy i w jakim stopniu powinno wystawić się na żywioły przyrody. (…) Dzieje się tak dlatego, ponieważ zwierzęta słuchają swojego ciała i pozwalają się kierować jego mądrości. (…) Obserwuj swoje żądze, ambicje, próżności, pragnienie pokazywania siebie i podobania się innym, poczucie winy, które zagłusza w tobie głos twego ciała.”
  (Anthony de Mello)
 22. „Na własnym ciele i duszy doświadczyłem, że potrzeba mi było grzechów (…), aby nauczyć się uległości, aby pokochać świat, aby nie porównywać go z jakimś przez siebie wymarzonym, wyobrażonym światem, z wymyślonym jakimś rodzajem doskonałości, tylko zostawić go takim, jakim jest, i kochać go, i cieszyć się, że do niego należę.”
  (Hermann Hesse)
 23. „Świat jest piękny, po prostu cudowny, a przebywanie tu może być bardzo łatwe, gdy miłość stanie się sposobem na życie. Możesz kochać przez cały czas. To twój wybór. Nawet jak nie ma powodu do kochania, możesz kochać, bo miłość ciebie czyni szczęśliwym. Miłość da ci pokój wewnętrzny. (…) I uświadomisz sobie, że miłość jest wszędzie.”
  (Don Miguel Ruiz)
 24. „Kochająca osoba ogarnia swym uczuciem wszystko co żyje i wszystko co podtrzymuje życie. To właśnie taka miłość przedłuża proces życia ludzi, roślin i zwierząt. (…) Miłość jest reakcją wolnej osoby, której obowiązkiem, o ile jakikolwiek posiada, jest zrealizować swój potencjał.”
  (Alexander Lowen)
 25. „Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. (…) Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. (…) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.”
  (Paweł z Tarsu)
 26. „Miłość zwycięży wszystko. Nie ma choroby, której by nie uleczyła miłość. Nie ma drzwi, których by nie otworzyła. Nie ma przepaści, nad którą nie byłoby mostu miłości. Nie ma ścian, których by nie zburzyła miłość. Nie ma grzechu, którego by miłość nie odkupiła.”
  (z ‘Obłoku niewiedzy’)
 27. „Nie ma znaczenia czy malujesz, rzeźbisz, czy robisz buty; nieważne czy jesteś ogrodnikiem, farmerem, rybakiem czy cieślą. Jedyne co ma znaczenie, to czy wkładasz swoją duszę w to co robisz. Jeśli tak, zawsze to co tworzysz będzie miało w sobie odrobinę boskości.”
  (Osho)
 28. „Wszystko czym jesteśmy, to rezultat tego, o czym myśleliśmy i myślimy.”
  (Budda)
 29. „Czy uważasz, że możesz, czy też uważasz, że nie możesz, w obu wypadkach masz rację.”
  (Henry Ford)
 30. „Zanim zaczniemy pomagać innym, zacznijmy najpierw sami jasno widzieć. “
  (Jiddu Krishnamurti)
 31. „Bardzo wypiękniałeś, twoje oczy są znowu tak dobre i łagodne jak w dawnych czasach…”
  (Hermann Hesse)